Inleiding
Wageveld Hardhout v.o.f. verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacystatement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Wageveld Hardhout v.o.f. verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Wageveld Hardhout v.o.f. en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief
U heeft de mogelijkheid u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie op het gebied van online ondernemen. Uw  e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als u een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee u uzelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking persoonsgegevens
Wageveld Hardhout v.o.f. behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wageveld Hardhout v.o.f. verzamelt persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de Wageveld Hardhout v.o.f. nieuwsbrief en bij een bezoek aan Wageveld Hardhout v.o.f. evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Wageveld Hardhout v.o.f. dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink op de website, of Wageveld Hardhout v.o.f. hiervan schriftelijk op de hoogte stellen door een e-mail of een brief te sturen naar info@openhaardhout.com of Wageveld Hardhout v.o.f., Middeldijk 17, 3235XC te Rockanje. Wageveld Hardhout v.o.f. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website openhaardhout.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Wageveld Hardhout v.o.f. beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Wageveld Hardhout v.o.f. na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wageveld Hardhout v.o.f. gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Wageveld Hardhout v.o.f. website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webshop naar behoren functioneert.
Onze websshop gebruikt cookies voor:
Het gemakkelijker surfen in onze webshop.
Het onthouden van producten die u aan het winkelwagentje en de verlanglijst toevoegt tijdens het online winkelen.
Het kunnen meten hoe onze webwinkel wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren.
Het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen, zodat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.
Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling.
Het kunnen aanbieden van speciale functionaliteiten zoals de verlanglijst of je winkelwagentje.
Het opslaan van instellingen voor een optimale weergave, zoals resolutiegegevens van uw scherm en uitlezen van uw browserinstellingen om onze webshop optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.
Het opsporen van misbruik van onze webshop en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.
Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Wageveld Hardhout v.o.f. inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Wageveld Hardhout v.o.f. de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wageveld Hardhout v.o.f. kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Wageveld Hardhout v.o.f. cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Wageveld Hardhout v.o.f. website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
Wageveld Hardhout v.o.f. plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Wageveld Hardhout v.o.f. website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren.

Beveiliging
Wageveld Hardhout v.o.f. heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de websites van Wageveld Hardhout v.o.f. zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Wageveld Hardhout v.o.f. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Wageveld Hardhout v.o.f., dan kunt u deze richten aan Wageveld Hardhout v.o.f., Middeldijk 17, 3235XC te Rockanje, tel: 0181-403571 06-54675173 of per e-mail: info@openhaardhout.com

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun u een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kunt u een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.
Wijziging van Privacy Verklaring
Wageveld Hardhout v.o.f. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. Wageveld Hardhout v.o.f. adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.